equip

DGA Arquitectura està format  per un grup de professionals amb més de deu anys d’experiència com a estudi. L’equip està compost per arquitectes, arquitecte tècnic i interiorista, que al costat del personal administratiu formem un grup amb un fort compromís social. Afrontem el nostre treball amb la responsabilitat que entenem que suposa el repte de crear espais habitables.
L’estudi està col•laborant amb un programa d’inserció de persones amb discapacitat psíquica al món laboral.

area privada   entrar