serveis

La perspectiva multidisciplinària de la qual disposa aquest despatx, ens permet oferir una gran varietat de serveis que inclouen des de la realització de projectes de forma integral, fins a la tramitació de documents i licitacions requerides per la normativa vigent.D'aquesta forma posem al servei dels nostres clients totes les eines i coneixements necessaris per a qualsevol situació que se li presenti. Creiem fermament que la professionalitat i la serietat amb què desenvolupem el nostre treball proporcionen una gran tranquil·litat als nostres clients, qui a més disposen de la facilitat d'obtenir tots els serveis necessaris en l'àmbit de l'edificació en un únic despatx.

area privada   entrar