projectes integrals

El fet que DGA estigui format per professionals de diferents àmbits de l'edificació i que disposi d'una estreta col·laboració amb altres despatxos d'enginyeries, geotecnia i contractes, fa que sigui possible oferir als nostres clients la redacció, execució i direcció de projectes de forma integral, des de l'estudi de viabilitat, fins al lliurament del projecte acabat. La nostra àmplia experiència en la realització de projectes d'urbanisme, edificació i interiorisme, ens atorga una visió global del procés constructiu, que ens permet projectar a qualsevol solar, un edifici concorde amb les expectatives de tots els nostres clients.

area privada   entrar