consultoria d'estructures

Des del nostre departament d’estructures oferim el servei de consultoria i càlcul posant a la seva disposició, la nostra experiència de més de vuit anys i més de 85.000 metres quadrats d’estructures dissenyades i construïdes. Per donar als nostres clients un servei integral de projectes arquitectònics, disposem d’aquest departament exclusiu, donada la importància que té aquesta àrea, tant en fase de disseny, com d’execució. També oferim la nostra assistència tècnica a empreses promotores, constructores i a d’altres arquitectes durant les fases d’avantprojecte, projecte i obra.

area privada   entrar