gestió d'obra

A fi de proporcionar als nostres clients un servei tècnic complet,
DGA Arquitectura ofereix Direcció Integrada de
Projectes. El nostre equip de Project Management treballa per a promotors professionals als qui ofereix  una gestió tècnica, econòmica i administrativa per garantir el compliment dels objectius fixats quant a costos, terminis, seguretat i qualitat de l’obra.
El nostre assessorament inclou des del inici del procés projectual amb estudis de viabilitat i possibilitats de desenvolupament fins a la recepció de l’obra acabada.
També assessorem autopromotors oferint l’ajuda d’un equip experimentat en tots els camps de la construcció.
La LLOE 38/1999 (llei d’ordenació de l’edificació) estableix unes responsabilitats per a ells que se sol desconèixer per a qui no es dediquen professionalment.
És necessari realitzar una sèrie de gestions que poden resultar costoses si no hi ha experiència sobre això.
Entre elles destaquem:
- Control de cost i termini d’execució
 - Obtenció de llicències i
permisos
 - Contractació d’estudi geotècnic
 - Projectes específics
d’instal•lacions
 - Contractació d'OCT. (oficina de control tècnic)
 -Contractació del Control de Qualitat
 - Contractació de subministraments
 - Subscripció de les assegurances exigides per llei

area privada   entrar