assessorament mediambiental

La realitat global que se’ns presenta actualment observant els indicatius d’avaluació mediambiental i especialment els referits a les emissions de CO2, fan del sector de la construcció un dels més incidents. Per aquest motiu, a DGA Arquitectura, hem pres el compromís de posar els mitjans necessaris per reduir aquests efectes. El nostre equip li ofereix assessorament per a una construcció sostenible prenent l'ecoeficiència com a referent per generar habitabilitat des de la consideració dels cicles materials implicats. Establim estratègies de gestió eficient de l’aigua, els materials, els residus i l’eficiència energètica tant en la fase de construcció com en la d’ús de l’edifici.

area privada   entrar