DGA Arquitectura visita Romania (setembre de 2008)

L'interès que s'ha despertat al sector immobiliari per mercats emergents ens ha conduït visitar Romania. Apostem per aquest paí­s ja que els seus indicadors econòmics i les seves expectatives de creixement per a l'adaptació a la Unió Europea suposen una bona oportunitat per al sector immobiliari. DGA Arquitectura assessora a inversors privats, professionals, promotores i constructores en les fases d'estudi de viabilitat, projecte, licitació, construcció i comercialització.
DGA Arquitectura visita Romania (setembre de 2008)
area privada   entrar