Habitatges de Protecció Oficial a a Son Gibert

Mallorca
Finalistes del Concurs d’Avant-Projectes per la Construcció de 70 habitatges i aparcaments a Son Gibert.
Emplaçament: Son Gibert. Palma de Mallorca.
Convocant: IBAVI.
Superfície: 10.220 m2

area privada   entrar