Habitatge unifamiliar aïllat a Castelldefels

C/303, nº88
Castelldefels
Promotor: Particular
Superfície: 270,00 m2
Any: 2006

Habitatge unifamiliar aïllat
area privada   entrar