1 habitatge unifamiliar aïllat a Sant Pere de Ribes

Avda. dels Til·lers, 20

Promotor: Particular

Superfície: 206,95 m2

Any projecte: 2008

Estat projecte: obra finalitzada el 2010

area privada   entrar