1 habitatge unifamiliar entre mitgeres a Vilanova i la Geltrú

C/ Estudis 26, Vilanova i la Geltrú
Promotor: Particular
Superfície:172,07 m2.
Any projecte: 2004
Estat projecte: obra finalitzada el 2005

habitatge unifamiliar entre mitgeres
area privada   entrar