30 habitatges unifamiliars adossats a Cubelles

C/ Verge de Montserrat, Cubelles
Promotor: L’ull de Cubelles SL
Superfície: 6.390,90 m2.
Any projecte: 2002
Estat projecte: obra finalitzada el 2003

area privada   entrar