7 habitatges unifamiliars adossats a Cubelles

C/ R11 Bardají, Cubelles
Promotor: Habitatges Bertran Carreras SL
Superfície:1.512,50 m2.
Any projecte: 2002
Estat projecte: obra finalitzada el 2003

7 habitatges unifamiliars adossats
area privada   entrar