9 habitatges unifamiliars adossats a Vilanova i la Geltrú

C/ Pallissa 2-6 i C/ de l’Ordi 1-9
Promotor: Promocions Cerner SL
Superfície: 1484,34 m2.
Any projecte: 2001
Estat projecte: obra finalitzada el 2003

area privada   entrar