Desenvolupament de la UA 13 a Ribes Roges

Ronda de la Mar Mediterrània 46
Vilanova i la Geltrú
Client: 7 UNITATS S.L.
Superfície 3.381 m2
Any projecte: 2003

area privada   entrar