Redacció d'esmenes al Pla Director del Sistema Costaner a L'Ametlla del Mar

L’Ametlla del Mar.
Promotor: Ajuntament de L’Ametlla de Mar.
Emplaçament: L’Ametlla del Mar
Any projecte: 2004

area privada   entrar