Modificació Puntual de les Normes Subsidiaries de Planejament d’Olivella.

C/ de l’Ebre – C/ del Segre “Mas Mestre”
Olivella
Promotor: Bing Voorham S.L.
Superfície: 35.000 m2.
Any projecte: 2003

1x1
area privada   entrar