Edifici plurifamiliar de 10 habitatges i aparcament a Sitges

C/ Illa Cristina, Sitges
Promotor: Grupo Accescom PVA SL
Superfície: 2.123,80 m2.
Any projecte: 2001
Estat projecte: obra finalitzada el 2004

Edifici plurifamiliar de 10 habitatges i aparcament
area privada   entrar