Edifici plurifamiliar de 57 habitatges i aparcament a Vinarròs

Carretera Costa Sur 145, Vinaròs
Promotor: Inmosal SL
Superfície: 7.489,15 m2
Any projecte: 2005
Estat projecte: obra finalitzada el 2008

Edifici plurifamiliar de 57 habitatges i aparcament
area privada   entrar