Reforma integral d'un edifici de 19 habitatges a Castelldefels

Carrer 4, 2-4, Castelldefels

Promotor: Buy and Sell 2005 SL

Superfície: 908,65m2

Any projecte: 2008

Estat projecte: obra finalitzada el 2009

 

area privada   entrar