Edifici plurifamiliar de 4 habitatges i local a Calafell

Av.Espanya 10, Calafell
Promotor: Tame y Capel SL
Superfície: 540,90 m2.
Any projecte: 2006
Estat projecte: obra finalitzada el 2007

1x1
area privada   entrar